Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ett varmt tack för alla gratulationer. Att bli 64 år är ju knappast någon prestation och alternativet är ju inte bättre.

Efter att ha konstaterat det vill jag framföra den glädje och värme jag känner inför alla gratulationer. Minnen väcks ill liv. 30 år i energibranschen, 40 år i försvaret (addition omöjlig - simultankapacitet).

Det är inte slut. Duvorna i Margretegärdeparken får vänta. Mot dumheten måste vi alla kämpa så länge vi orkar.

15. feb, 2017