Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Sverige råder akut bostadsbrist. 700 000 nya bostäder krävs de närmaste tio åren, enligt Boverkets beräkningar. För att klara av att bygga 70 000 bostäder per år krävs genomgripande åtgärder. Mark att bygga på, begränsningar av riksintressens möjligheter att stoppa byggande och förenklingar i plan- och bygglagen.

Avskaffa hyresregleringen och ränteavdragen, förenkla byggnormerna och se till att det blir bättre konkurrens i byggsektorn. De råder inte bara akut bostadsbrist - det råder akut brist på resurser att bygga.

I denna akuta brist på byggresurser vill statsrådet Ylva Johansson (S, fd kommunist), LO:s utsända emissarie, stoppa utländsk arbetskraft genom att kräva svenska kollektivavtal och därmed EU:s bärande idé om fri rörlighet för varor och tjänster.

Skydda dem som är inne, stäng ute dem som vill in. De bostadslösa får skylla sig själva.

17. feb, 2017