Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter upploppen i Rinkeby utanför Stockholm gör polisen pudlar (trots att inga polishundar, mig veterligen, är pudlar), krav framförs på hårdare tag mot förövarna från vissa och krav på att stoppa friskolorna från andra.

Återigen framför de, som anser sig förstå problemen, ökade satsningar på bibliotekarier, förskollärare och ungdomsgårdar som lösningen. Andra, inte minst de drabbade, kräver att svensk lag skall gälla även hos dem och att polisen ska se till att lag och ordning upprätthålls.

Den svenska modellen, som socialdemokratin nostalgiskt hyllar, har lett till att samhällskontraktet är på väg att upplösas. Bidrag utan krav på motprestation, full tillgång till välfärdssystemen utan att ha bidragit till dem och en häpnadsväckande slapphet i att upprätthålla lag och ordning, av rädsla för att utsättas för allehanda absurda beskyllningar, leder Sverige i fördärvet.

Sverigedemokraterna ler. Valet 2018 kan gå riktigt illa.

22. feb, 2017