Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nu försöker statstelevisionen skapa ett drev mot generaldirektören i Skatteverket, Ingemar Hansson, för att han som ombud hjälpt sin särbo sedan fem år i en tvist mot en arkitektbyrå.

I tvisten är Skatteverket inte inblandat. Det handlar uppenbarligen om en helt privat affär där parterna är oense. Avgångskrav ställs. Finansminister Magdalena Andersson (S) gör en privatsak till en fråga om förtroende för Skatteverket. Får en generaldirektör inte hjälpa sin partner?

Friedrich Schiller (1759 - 1805) förutsåg redan då den svenska statstelevisionens drevlogik. "Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves."

22. feb, 2017