Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Vi sysslar med el och fiber och värme och kyla. Och med pellets och avfallshantering och renhållning." Grammatikkontrollen som hakat upp sig?

Mer sannolikt reklambyråsvenska, som aldrig fäst någon större vikt vid korrekt språkbruk.

Beklagligt att ett seriöst företag i en seriös bransch hemfaller till sådan språklig torftighet. Bättre kan Uddevalla Energi. Det lär väl fortfarande finnas några medarbetare som kan svenska?

24. feb, 2017