Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sverige 2016. Skattemedel för yttre säkerhet 42 miljarder kronor. Inre säkerhet 23 miljarder kronor. Invandring 73 miljarder kronor (osäkert beroende på att alla kommunala kostnader ännu inte är kända).

Försvarsmakten saknar drygt sex miljarder, enligt överbefälhavaren. Polisen nästan fyra miljarder, enligt rikspolischefen.

Politik är att prioritera begränsade resurser.

28. feb, 2017