Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Rasistiska konspirationsteorier" kallar en företrädare för Unga Muslimer i Sverige den forskningsrapport som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beställt. Magnus Norell, en av Sveriges erkända terroristforskare, och hans kollegor konstaterar i sin rapport att muslimska krafter verkar för att etablera parallellsamhällen i Sverige.

Ett antal "islamkännare" i Sverige underkänner rapporten, då dess slutsatser är olämpliga.

Muslimska brödraskapets roll behandlas i Svt Aktuellt. Lorenzo Vidino, verksam vid George Washington Universisty och erkänd kännare av Muslimska brödraskapet, hävdar att man inte kan påstå att brödraskapet är en terroristorganisation men att dess mål strider mot det västerländska sekulariserade samhällets värderingar.

Börjar inte rasistargumentet bli utslitet?

3. mar, 2017