Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hårdare tag mot brotsligheten, begränsning av tiggeriet och reglerad invandring. Dåliga förslag från sverigedemokraterna. Bra förslag från socialdemokraterna. Det är socialdemokraternas partisekreterares Lena Rådström Baastad besked i Ekots lördagsintervju.Rådström Baastad anklagar alliansregeringarna för att med skattesänkningar ha urholkat välfärden.

Under alliansregeringarna 2006 - 2014 ökade kommunernas skatteintäkter med 33 procent. Även statens skatteintäkter ökade, om än marginellt. Vård, skola och omsorg tillfördes 100 miljarder kronor mer. Antalet arbetade timmar per invånare i kommunsektorn ökade.

Rådström Baastad är faktaresistent och håller sig till vänsterns alternativa sanning.

Alliansregeringen lämnade efter sig usla statsfinanser, påstod hon också. Finansminister Anders Borg kan beskyllas för mycket, men han efterlämnade de i särklass bästa statsfinanserna i EU.

Rådström Baastad trasslade in sig i avståndstagande från enskilda sverigedemokraters oacceptabla beteenden men kunde inte förklara varför socialdemokratiska politiker på riks- och lokalnivå, vilka dömts för vålds- och ekonomiska brott, inte utgör samma belastning för socialdemokraterna som brottsliga sverigedemokrater för sverigedemokraterna.

Socialdemokraternas partisekreterare hade ingen bra dag på jobbet.

4. mar, 2017