Energidirektörens emeritus tankeförsök

I stället för att publicera ett foto av kommunfullmäktiges presidium, där förste vice ordföranden är iförd en stickad rosa mössa, med kommentaren att presidiet upprätthåller fullmäktiges värdighet, hävdar feminister att jag borde skriva om fullmäktiges klädkod. Det är ju precis det jag gör, med ironi (svårt, jag vet). Några förstår, andra inte.

Jag beskylls för personangrepp och för att tillämpa härskarteknik, oklart hur. På vilket sätt hånar jag fullmäktiges vice ordförande på grund av klädsel? På vilket sätt är det jag skriver påförande av skuld och skam?

Trump är en motbjudande, men tyvärr farlig, stolle. Att uppträda i kommunfullmäktige i Uddevalla med stickade protestluvor, torde ha begränsad effekt på Trump. USA:s presidents idiotier faller, så vitt jag kan förstå, utanför den kommunala kompetensen.

Manifestationen blir kontraproduktiv. Den svenska feministrörelsen har inte förstått att de extrema utfallen bara gynnar populister. "Vanligt" folk tröttnar. Konsekvenserna oroar.

10. mar, 2017