Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sveriges sämsta regering i modern tid gläds åt att Nordens största bank, Nordea, med huvudkontor i Stockholm, meddelar att den kan tvingas flytta från Sverige på grund av regeringens avsikt att kraftigt höja resolutionsavgiften för bankerna.

Regeringen gick på pumpen i försöken att införa en ny bankskatt, som skulle slå hårt, inte bara mot bankerna, utan även mot alla företag som erbjuder finansieringslösningar för sina kunder, till exempel små bilhandlare.

Nu försöker regeringen runda nejet genom att höja den så kallade resolutionsavgiften. Avgiften är avsedd att säkra banksystemet vid kriser genom att bygga upp en reserv. Finansminister Magdalena Andersson (S) försöker nu, när det inte gick att införa bankskatten, i stället höja avgiften så att det överskott som uppstår går direkt in i statskassan.

Sveriges finansminister anser att det är bra att Nordea flyttar ut från Sverige, då det innebär att skattebetalarnas risk minskar. Varför inte jaga ut alla banker? Då försvinner ju riskerna?

14. mar, 2017