Energidirektörens emeritus tankeförsök

Trist att se hur Sveriges kanske mest kände och respekterade diplomat, före detta socialdemokratiske utrikesministern och vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson i Uppdrag Granskning visar att även han är präglad av FN:s korrumperade värdegrund.

Soldater i franska FN-förband begick förfärliga övergrepp på barn i Centralafrikanska Republiken. Svensken Anders Kompass anmälde övergreppen till Frankrike och utsattes därför av sina chefer för anklagelser om tjänstefel. Han skulle ha tigit.

Kompass frias helt av både en intern och en extern utredning. Eliasson hävdar trots det att Kompass brustit. Eliasson försöker släta över FN-systemets totala oförmåga att förhindra att FN-personal begår svåra övergrepp på dem man är satt att skydda.

Den franska utredningen mot soldaterna läggs ner. Unicef påstår sig att ha tagit hand om barnen, som i själva verket lämnats vind för våg. Socialdemokraterna fortsätter att vara okritiska FN-kramare.

15. mar, 2017