Energidirektörens emeritus tankeförsök

I dag årsstämma i Försvarsutbildningsförbundet Bohuslän Dal. Anders Gummesson, förbundsordförande i det rikstäckande förbundet Criscom och ledamot av Svenska Försvarsutbidningsförbundets överstyrelse, höll ett uppskattat, insiktsfullt och tankeväckande föredrag om källkritik.

Historien stannade inte. Ryssen var inte ofarlig. Svensk säkerhets- och försvarspolitik efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 är en tragisk och obegriplig uppvisning i enfald. En svensk statsminister kallade försvarsmakten för ett särintresse. Varje ansvarskännande medborgare inser att den, i likhet med rättsväsendet, är ett nationellt intresse.

Nu nyktrar vi till. Sent. Riktigt dyrt att "kasta ut barnet med badvattnet".

Påbörjar med stolthet mitt fjortonde år som ordförande för Försvarsutbildningsförbundet Bohuslän Dal.

18. mar, 2017