Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Moderaternas tapp i opinionen är därför förväntat och dessvärre välförtjänt. Under regeringsåren brände man den idémässiga marken. Men svedjebruk är inte en lämplig metod för partiskötsel. Hanterar man idéer, människor och väljarrelationer som alla behöver en långsiktig omsorg, är det dumt att sätta eld på fundamenten."

Tove Lifvendal, Svenska Dagbladets politiska chefredaktör, i dagens huvudledare.

I kulturbilagan analyserar Malin Ekman över sex helsidor de nya moderaterna som blev gamla igen. "Moderaterna befinner sig i fritt fall. Inför partiets Sverigemöte i veckan är krisen djup - den handlar inte bara om strategisk positionering, utan om ideologi."

Själv fick jag nog 2013, efter mer än 40-årigt medlemskap. Liberalerna var det naturliga valet. Tyvärr lyckas vi nu av någon anledning inte fånga de som flyr moderaterna, vilket liberalerna tidigare gjort. Centerpartiet och Annie Lööf är att gratulera.

Men - sedan ska man ju regera också.

19. mar, 2017