Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Carema-skandalen" kallar Rapport i statstelevisionens Svt beskyllningarna om förhållanden vid ett av Caremas äldreboenden för sex år sedan. Utredningarna av sakförhållanden ledde snarare till insikten att en korrekt benämning vore "Dagens Nyheters-skandalen", då huvuddelen av kritiken visade sig vara osann. För att använda en numera frekvent benämning på utrikiska - "fake news".

Carema, som bytt namn efter Dagens Nyheters med flera mediers drev, börsintroducerades i dag, med en övertecknad introduktionskurs.

Förvisso kan det påvisas brister i Caremas, och andra vårdgivares, verksamhet. Sådana kan självklart inte accepteras. Men är det någon som tror att kommunala äldreboenden är utan brister? Att alla gamla, som finns i den kommunala äldreomsorgen, hamnat i lyckoriket?

Det handlar inte om privat eller kommunalt. Det handlar om krav och tillsyn. Det handlar om sanktioner när verksamheten missköts, oavsett om den är privat eller kommunal.

31. mar, 2017