Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det förfärliga inträffade. En besinningslös terrorattack mot oskyldiga människor i centrala Stockholm. Döda och svårt skadade. Riket är utsatt för angrepp. I allt elände är det glädjande att höra regeringen tydligt markera att vi inte faller till föga.

Kanske vågar vi börja tala om assimilering i stället för integrering? Vilka värderingar skall råda i vårt land? Medeltidskulturer från Mellanöstern eller alla människors lika värde och frihet? Tolerans. Hur ska "hederskulturer", som vänsterns feminister inte vill ifrågasätta, integreras med västerlandets liberala principer?

Frihet, men inte om den strider mot Koranen?

7. apr, 2017