Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det förefaller råda ett strukturellt fel på den svenska arbetsmarknaden. Kompetensförväxlingen är utbredd. Omvända världen råder.

Säkerhetspolisens chef redovisar i Svt Agenda de demokratiskt beslutade regler som säkerhetspolisen har att följa och verka efter. Journalisten ifrågasätter varför säkerherspolisen inte kunde förutsäga terrorattacken i Stockholm.

De kanske borde byta jobb med varandra? Journalisten kan ju tydligen leda säkerhetspolisen bättre än säkerhetspolisens nuvarande chef.

Den intressanta frågan blir då om Säpo:s generaldirektör är en bättre journalist än journalisten? Sannolikt. Det är ju inte särskilt svårt.

9. apr, 2017