Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Ett dilemma man inte har velat prata högt om, är att välfärdsbygget vilar på nationalstaten. Man betalar in för att få något. Resurserna är begränsade, därför måste invandringen vara reglerad. Detta är en objektiv beskrivning av situationen, inget att moralisera över."

Marika Lindgren Åsbrink, tillträdande ledare för LO:s stora jämlikhetsutredning, i tidskriften Fokus inför socialdemokraternas partikongress.

Välmenande och välvilliga kanske kan förmås inse att Sverige inte klarar av att vara hela världens socialtjänst och lämna försörjningsstöd till alla fattiga i världen.

9. apr, 2017