Energidirektörens emeritus tankeförsök

De synliga tecknen på att 40 år, fem månader och 15 dagar i rikets tjänst avslutats. Engagemanget består och har andra forner.

21. apr, 2017