Energidirektörens emeritus tankeförsök

En suck av lättnad. Socialliberalen Emanuel Macron vinner övertygande det franska presidentvalet. Populisten Marine le Pen, av någon oklar anledning kallad högerpopulist trots att hon har sitt största stöd bland besvikna vänstersympatisörer, förlorar. Europa, EU och Nato andas ut.

Efter Brexit och Trump såg det onekligen dystert ut. Nu visar det sig att förnuftet trots allt överlever. I det nederländska valet gick visserligen den främlingsfientliga populisten Wilders fram något men inte alls i den omfattning som befarats. Det viktiga var att regeringen överlevde och att socialdemokraterna imploderade och minskade från 25 till fem procent.

I Frankrike misslyckades le Pen, trots att republiken genomgår en strukturell kris av format efter år av misskött ekonomi. Glädjande att socialisterna inte ens lyckades ta sig till andra omgången av presidentvalet.

I Tyskland vinner Merkel delstatsvalen, vilket inger hopp inför höstens förbundsdagsval. I Storbritannien förefaller labour snart vara utplånat av sin egen suicidalitet.

I Sverige talar socialdemokraterna nostalgiskt om "den svenska modellen". Rörande. Månne den överlever 2018 års val?

7. maj, 2017