Energidirektörens emeritus tankeförsök

Miljöpartiet är i kris. Sverigedemokraterna går framåt och ställer krav. Språkröret Isabella Lövin (MP) väljer att kritisera centerpartiet för att det motsätter sig flygskatten. En skatt som enbart skadar landsorten och inte medför några miljövinster. Viktigt?

När invandrarfrågan gått sverigedemokraternas väg är den inte längre partiskiljande. Sverigedemokraterna har vunnit i sin viktigaste fråga. Ändå fortsätter de vinna väljarstöd. Det kanske är dags att flytta fokus till sverigedemokraternas syn på europsamarbetet ("gå ur EU") och säkerhetspolitiken ("ja till Ryssland och nej till Nato").

Miljöpartiet har, tack och lov, lyckats marginalisera sig själva och i bästa fall försvinner de ur riksdagen 2018. Socialdemokraternas undfallenhet för kommunisterna är historielös och skadlig för landet.

De traditionella politiska blocken finns i praktiken inte längre. Riket måste trots det styras. Gör det.

28. maj, 2017