Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter tolv år som rikshemvärnschef befordras Roland Ekenberg i dag av överbefälhavaren Micael Bydén äntligen till generalmajor. Han har varit chef för en av de viktigaste och få insatsklara delarna av försvarsmakten under många år.

Vi är många som förundrats över högkvarterets prioriteringar. Den ene skrivbordsgeneralen efter den andre har befordrats medan rikshemvärnschefen har förblivit brigadgeneral.

Vår nye överbefälhavare visar än en gång sina ledaregenskaper. Så är han också flygvapenofficer (vilket naturligtvis inte har med saken att göra).

Hemvärnet och rikshemvärnschefen är att gratulera.

31. maj, 2017