Energidirektörens emeritus tankeförsök

Märkliga rykten från Karlskoga når västkusten. Karlskoga kommun påstås vilja sälja guldkalven Karlskoga Energi och Miljö för att lösa kortsiktiga ekonomiska problem. En sökning på nätet bekräftar stolligheterna.

Till och med en majoritet av socialdemokraterna tycks vara beredd att frånhända sig ägandet av det företag som under 15 år genererat betydande intäkter till kommunen. För att lösa kortsiktiga ekonomiska problem är tydligen tjänstemän och ledande kommunpolitiker beredda att avyttra ett långsiktigt lönsamt företag och ett viktigt verktyg för kommunens miljöarbete. För att inte tala om kontrollen av infrastrukturen i kommunen.

1998 löstes de problem som uppstått till följd av satsningen på elproduktion med förtida utnyttjande av gasol. Efter ett omfattande arbete gick Fortum in som delägare. Efter tolv framgångsrika år fick kommunen möjlighet att utnyttja det "gyllene avtal" som ingicks 1998 och köpte tillbaka Fortums andel 2010. En framgång för Karlskogas kommunmedborgare.

Nu diskuteras tydligen på fullt allvar försäljning igen. Kommunen ska alltså upprepa misstagen från tidigt 90-tal, än en gång fatta felaktiga beslut och utlämna kommunmedborgarna till en riskkapitalist eller någon av energibranschens jättar. Oavsett vem som köper kommer köparen att se till att få avkastning på sin investering.

Karlskogaborna kommer att utsättas för dramatiska höjningar av elnäts- och fjärrvärmepriserna. Ellevio höjer i år elnätspriserna med fem procent, EOn med tio. De försäljningsförespråkare som påstår att köparen lovat att inte höja priserna ställer förmodligen ut gröt till jultomten på julafton.

14. jun, 2017