Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter kommunfullmäktiges i Uddevalla tiotimmarssammanträde för att besluta om budgeten kommande år är vi många som önskar en annan ordning. Utmattade och -tråkade ledamöter är inte det som demokratin behöver. Utgången av sammanträdet var given innan vi ens börjat.

Kommunallagen medger inte möjlighet att begränsa talartiden. Det hindrar dock inte partierna att komma överens om en vettigare ordning. Det finns knappast någon åhörare eller tevetittare som orkar med oss i tio timmar.

Varför inte pröva att till exempel komma överens om att gruppledarna får fem minuter var, nämndsföreträdarna tre minuter och att debatten cirka en timme. Totalt ungefär tre timmar.

Inte blir det sämre. Tvärtom. I begränsningen visar sig mästaren.

17. jun, 2017