Energidirektörens emeritus tankeförsök

Märklig förstasida och redigering av rapporten om Uddevalla Energis investering i att tillvarata spillvärmen från Lillesjö kraftvärmeverk genom att producera träpellets. Inget större fel med artikeln. Bohusläningens redigerare ser dock som sin uppgift att missuppfatta det journalistiska uppdraget genom att leta fel i efterhand och producera en oproffesionell förstatsida och missvisande rubriksättning.

Min erfarenhet efter många år i energibranschen är att tekniska problem nästan alltid kan lösas. I detta fall på leverantörens bekostnad, helt kontraktsenligt.

Bohusläningens grundinställning är förfärande kommunal. Gör ingenting, för då gör Du inte fel. I själva verket har vi tillsammans gjort helt rätt genom att besluta att ta tillvara spillvärmen i stället för att vädra bort den till ingen nytta.

Vi behöver lokaltidningen. Men vi behöver inte publika dödgrävare. De finns ändå, utan att Bohusläningen sällar sig till deras sällskap.

24. jun, 2017