Energidirektörens emeritus tankeförsök

Romersk katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar. I dag har påve Franciskus upphöjt Stockholms katolska stifts biskop Anders Arborelius till kardinal, katolska kyrkans näst högsta ämbete. Den förste svenska någonsin.

Det kan vara svårt för sekulariserade svenskar att inse hur stort detta är. Oavsett syn på kristen tro eller annan religiositet är den katolska kyrkan en maktfaktor av betydelse. Att vi nu har en svensk kardinal ska inte underskattas.


Katolska kyrkan har nu 121 kardinaler som är under 80 år och därmed röstberättigade vid val av påve. Totalt finns 225 kardinaler.

28. jun, 2017