Energidirektörens emeritus tankeförsök

En tredjedel av eleverna på gymnasiet klarar inte att ta "examen". Det är för höga krav och "jättejobbigt", säger en gymnasieelev till Svt Rapport. "Sänk kraven", är hennes förslag till lösning.

Så är det naturligtvis. Är det verkligen rimligt att eleverna måste anstränga sig? Skulle inte bättre lärare kunna göra skolan lustfylld i stället för krävande? Varför måste eleverna tvingas till tråkigt inlärningsarbete i stället för att surfa på nätet?

Undvik krav och gläds åt allas framgång. Gymnasiet ska vara roligt, inte krävande. Alla har rätt till "examen" utan att kränkas av kunskapskrav.

3. jul, 2017