Energidirektörens emeritus tankeförsök

Mot Uddevalla kommuns enfald kämpar till och med McDonalds förgäves. Hamburgerrestaurangens uteservering på trädäck skall bort. Enligt kommunens policy är 24 centimeters höjdskillnad i själva verket ingen höjdskillnad.

När verkligheten och kommunens policy inte överensstämmer gäller kommunens policy. Den kommunalt obefintliga höjdskillnaden på i verkligheten 24 centimeter har nu överlämnats till polisen för borttagande.

Inte borttagande av verkligheten, naturligtvis, utan trädäcket. Det är ännu ett uttryck för vänstermajoritetens S-V-MP uppfattning om hur Uddevalla centrum skall stärkas.

5. jul, 2017