Energidirektörens emeritus tankeförsök

Så är det bekräftat. I december 2014 bestämde sig Alliansen för att självDÖ. Nu ser vi usla opinionssiffror för den suicidala Alliansen. Föga överraskande när den sviker sina väljare.

Den inom kort avsatta moderatledaren talar vid Almedalsveckan om behovet av att omedelbart stärka försvaret, som hennes företrädare kallade för särintresse. Vi andra ansåg redan då att rättsväsendet och försvarsmakten är nationella intressen.

Alliansen måste driva den politik väljarna valt den för att driva. Inte lägga sig platt av beröringsångest. Sverige riskerar att den sämsta regering landet haft i modern tid överlever helt enkelt för att Alliansen är ännu sämre.

9. jul, 2017