Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vänstermajoriteten S-V-MP i Uddevalla kan inte bedöma om lutning och ojämnheter vid McDonalds restaurang i centrum är tillräckligt stora för att tillåta ett utjämnande trädäck. Vi andra kan, genom att studera platsen, konstatera att trädäcket är i högsta grad motiverat.

Med den maktens arrogans som vänstermajoriteten tillämpar kräver den att trädäcket ska rivas för att den ska kunna se det det alla andra redan sett. Det lutar. Absurt. Tillstånd att använda marken har McDonalds. Att McDonalds inte inväntade bygglov är förståeligt. Det skulle Gunilla Magnusson och hennes vänsterkompisar aldrig ge.

Det är samma maktens arrogans som medfört att kommunfullmäktige, mot Bohusläns museums yttrande och en betydande folkopinion, med ordförandens (S) utslagsröst beslutat att riva fritidshusen på Bodele.

Av detta lär vi att inte ingå gemensamma policies med vänstern. Skyltpolicyn tillämpas för att förbjuda näringsidkare att marknadsföra sin verksamhet. Policyn om uteserveringar används för att motarbeta de näringsidkare, som vill att Uddevalla centrum ska leva.

15. jul, 2017