Energidirektörens emeritus tankeförsök

Magnus Jacobsson, KD:s gruppledare i Uddevalla, och jag (menig ledamot L av kommunfullmäktige) tog en kopp kaffe (Magnus dessutom en glass) på McDonalds uteservering i Uddevalla centrum i dag. Vi kunde då konstatera att gatans besvärande lutning utjämnats av ett trädäck. Riktigt praktiskt, faktiskt.

Detta trädäck har nu vänstermajoriteten S-V-MP beslutat skall rivas och därför inkallat polismakten, som tydligen anses inte ha tillräckligt att göra med annan lika svår brottslighet.

I den debattråd som följt på mitt foto av två kaffedrickande, välväxta och välmående, herrar har fokus flyttats från trädäckets lämplighet (som de flesta tycks anse föreligga) till vems fel det är att vänstermajoriteten och samhällsbyggnadsförvaltningen kan bete sig som de gör.

Vänstern anser att det är Alliansens fel, eftersom den inte hindrade vänstern när beslutet fattades. Onekligen en originell uppfattning om politiskt ansvar.

18. jul, 2017