Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kritiken mot vänstermajoritetens i Uddevalla krav på att riva ett trädäck vid en uteservering växer. Beskyllningar om vem som har ansvaret haglar. De som kräver rivning beskyller dem som motsätter sig rivning som ansvariga för rivningen. Politisk originalitet av vänstermodell.

En lokal socialdemokrat, invandrad och med föredömligt god kunnighet i svenska, använder sin språkkunskap till angrepp på politiska meningsmotståndares personliga egenskaper.

Det skulle aldrig falla mig in att värdera en medmänniska, även om vederbörande är politisk meningsmotsåndare, efter kriterier som kön, religion, hudfärg, sexuell läggning, längd eller kroppsvikt. Det är helt enkelt oacceptabelt.

Jag har inte, och har aldrig haft, ambitionen att föra en vettig dialog med fundamentalister. Det är nämligen i praktiken meningslöst.

25. jul, 2017