Energidirektörens emeritus tankeförsök

Knappt hälften av körkortsaspiranterna klarar körkortsproven. Andelen som misslyckas blir allt större, rapporterar Bohusläningen.

Detta är en olycklig och diskriminerande utveckling. Körkort är nödvändigt för många yrken och att förvägra människor körkort leder till utanförskap.

Kraven för godkända körkortsprov är uppenbart för höga och måste sänkas. Så kan till exempel i det teoretiska provet kraven på kännedom om vägmärken reduceras till att kunna hälften. I den praktiska delen kan till exempel kravet på att använda körriktningsvisare tas bort (kanske redan gjort att döma av hur det ser ut på gator och vägar) och kraven på hastighetsanpassningar få en mer lättsam, sportig, framtoning för att passa en yngre generation.

Därmed anpassas även körkortsutbildningen till rådande politisk praxis. Sänkta begåvningskrav för att få fler poliser och sänkta kunskapskrav i högskolan för att fler ska klara den kompletteras med sänkta krav för att få körkort.

Alla ska med.

11. aug, 2017