Energidirektörens emeritus tankeförsök

Liberalernas partiordförande Jan Björklund kommenterar försvarsuppgörelsen mellan socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet. Man får väl anta att det försvarsfientliga miljöpartiet ingår i uppgörelsen, då det ingår i regeringen.

Uppgörelsen innebär en höjning av försvarsanslagen så att redan beslutade mål kan nås. Någon ambitionshöjning handlar det inte om. Det viktiga är dock att Sverige äntligen vänder utvecklingen och börjar återupprätta försvarsförmågan. Det är inte självklart att ännu fler miljarder på kort sikt är rätt väg att gå.

Miljarderna måste också utnyttjas så effektivt som möjligt och försvarsförmåga köps inte över disk. Björklund har rätt i att det krävs det dubbla, men kanske inte omedelbart. Till exempel är inte uppbyggandet av en tillräckligt stor officerskår någon "quick fix".

I sammanhanget är det värt att påminna om att den statsminister som i modern tid åsamkat försvaret den största skadan är Fredrik Reinfeldt (M), som anser att försvaret är ett särintresse och inte ett nationellt.

16. aug, 2017