Energidirektörens emeritus tankeförsök

Har man asylskäl får man stanna. Har man inte asylskäl får man lämna landet.

Det är tydligen nödvändigt att erinra om att Sveriges riksdag stiftar lag och myndigheterna tillämpar den. Allt annat strider mot de grundläggande principerna för hur vårt land styrs.

Statsråd får inte lägga sig i myndighetsutövning i enskilda fall. Är det fri invandring svenska folket vill ha får dess valda ombud i Sveriges riksdag besluta om det. Vi kan inte ha en ordning där de som skriker högst får politiker att ägna sig åt myndighetsutövning.

17. aug, 2017