Energidirektörens emeritus tankeförsök

Demonstrationerna på Medborgarplatsen i Stockholm mot utvisning av dem som saknar asylskäl engagerar. Statsråd från (S) och (MP) besöker i populistisk anda demonstranterna och skapar orealistiska förväntningar.

1974 års regeringsform, en av Sveriges grundlagar, reglerar hur styrningen av riket går till. All offentlig makt utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna.

Riksdagen stiftar lag, regeringen utfärdar förordningar med stöd av lag och myndigheterna föreskrifter med stöd av förordningar.

Jag har lusläst min kurslitteratur i statskunskap från studieåren på 70-talet. Ingenstans finner jag att högljudda demonstrationer ingår i principerna för hur Konungariket Sverige skall styras.

Missade jag någon kurs?

18. aug, 2017