Energidirektörens emeritus tankeförsök

Moderaternas kollaps är en logisk konsekvens av decemberöverenskommelsen 2014. Hur kunde allianspartierna förakta sina väljare i en sådan suicidal omfattning? Avstå från att driva sin egen politik av rädsla för att den skulle få stöd av andra partier?

Har socialdemokratin avstått från att regera på grund av kommunisterna skulle stödja dem? Nej. Har socialdemokraterna avstått från att driva igenom sin politik med stöd av sverigedemokraterna? Nej.

Har allianspartierna avstått från att driva igenom sin politik med stöd av sverigedemokraterna? Ja.

Att Sveriges sämsta regering i modern tid överlever beror på att riket aldrig haft en sämre borgerlig opposition.

Fäll regeringen. Riksdagen är den offentliga maktens främsta utövare. Bilda regering. Vill sverigedemokraterna fälla en alliansregering - låt dem göra det. Det beslutet får de svara för inför väljarna.

Alliansen, om den finns, är obegripligt oduglig.

23. aug, 2017