Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Föreliggande problem kan leda till att verksamheten avyttras." Ett alltför svårt språk för våra ungdomar, enligt en språkförståelseundersökning som Svt Aktuellt rapporterar om.

Språket är grunden för förståelse. Tydligen är vi på väg mot en situation där den yngre generationen inte förstår formell svenska. Detta kan naturligtvis inte accepteras. Det offentliga språket får inte bli klasskiljande. Språket måste förstås av alla.

Vad sägs om "skiten måste fimpas" som en alternativ, mer förståelig och nyanserad, formulering?

7. sep, 2017