Energidirektörens emeritus tankeförsök

Centerpartiet i Uddevalla kräver i en motion till kommunfullmäktige att miljökraven på enskilda avlopp skall vara teknikneutral och att avloppsslam från slutna avloppsanläggningar inte skall spridas på åkrarna. Centern vill därför ompröva kommunens policy för enskilda avlopp, som innebär krav på slutna system och spridning på åkrarna.

Centerns motion stöds av övriga allianspartier. Uppseendeväckande är en ledamots från Uddevallapartiet agerande vid kommunfullmäktigesammanträdet. Från talarstolen meddelar han fullmäktige att han som bonde har personliga intressen i nuvarande system och därför anser att det bör bevaras.

Uddevallapartiet behöver uppenbarligen intern utbildning om jäv. En laglighetsprövning av fullmäktigebeslutet kanske vore på sin plats.

20. sep, 2017