Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rikskanslern Axel Oxienstierna (1583 - 1654) anses vara skaparen av den svenska ämbetsmannakulturen, som överlevt intill dessa de yttersta av dagar. Ämbetsverken skall verka endast med rikets bästa för ögonen och bistå varandra.

Ett arv som gjort att Konungariket Sverige uppfattats ha en föredömlig statsförvaltning.

Det blir nu allt mer uppenbart att arvet förskingrats. Det ena missförhållandet efter det andra avslöjas. I kvällens "Uppdrag granskning" i Svt Sjöfartsverkets fiaskoartade inköp av räddningshelikoptrar. I somras Transportstyrelsens uppsåtliga brott mot rikets säkerhet. Arbetsförmedlingens korruptionsliknande relationer till ett konsultföretag. Och så rikspolischefen...

Vart tog den oförvitlige ämbetsmannen (män och kvinnor) vägen?

20. sep, 2017