Energidirektörens emeritus tankeförsök

Professorn i statskunskap vid Oslo universitet Olle Törnquist hävdar i Bohusläningen att nazism och kommunism inte kan likställas.

Professorn hävdar att för nazister är övergrepp på medmänniskor och demokrati både nazismens ideologi och praktik. För kommunister är ideologin kamp för jämlikhet och mot förtryck men praktiken övergrepp på medmänniskor och demokrati.

Nazismen är dålig för att den har dåliga idelogiska värderingar och tillämpar dem. Kommunismen är bra för att den har bättre idelogiska värderingar men i praktiken tillämpar samma dåliga värderingar som nazismen.

Det är inte utan att man imponeras av den akademiska bildningen.

3. okt, 2017