Energidirektörens emeritus tankeförsök

Av Sveriges feministiska regering får Ebba Lindsö sparken och Thomas Bodström utnämnd till landshövding. Lindsö var styrelseordförande i pensionsbolaget Allra under samma tid som Bodström var styrelseledamot. Allra misstänks ha förskingrat hundratals miljoner kronor av pensionsspararnas pengar.

Allras verkställande direktör har häktats, på sannolika skäl (den högre misstankegraden) misstänkt för trolöshet mot huvudman.

Lindsö fick gå som ordförande för sjätte AP-fonden. Bodström, tidigare (S)-minister och medlem av den socialdemokratiska aristokratin, blev utnämnd till landshövding i Stockholm.

Den feministiska socialdemokratiska regeringen sparkar Ebba Lindsö på grund av Allras förskingring av pensionspengar och utnämner Thomas Bodström till landshövding trots Allras förskingring av pensionspararnas pengar.

Socialdemokratin tar hand om de sina, även när det sker på pensionärernas bekostnad.

13. okt, 2017