Energidirektörens emeritus tankeförsök

Thomas Bodström (S) blir inte landshövding i Stockholm. Regeringen drar tillbaka utnämningen sedan den blivit ohållbar på grund av Bodströms inblandning i pensionsbolagets Allras förskingring av pensionspengar.

Statsrådet Shekarabis (S) förklaring är underhållande. Utnämningen dras tillbaka på grund av kritik från personalen vid pensionsmyndigheten, andra partier och debattörer. Inte på grund av insikt om att den var fel.

Till slut tvingades Sveriges sämsta regering i modern tid böja sig. En "feministisk" regering kan inte sparka en borgerlig kvinna och försvara en socialdemokratisk man för samma tillkortakommanden. inte ens om mannen tillhör den socialdemokratiska adeln.

Statsminister Löfvens (S) försvar av Bodström ända till för några dagar sedan är ännu ett pinsamt exempel på regeringens oduglighet.

14. okt, 2017