Energidirektörens emeritus tankeförsök

Häpnadsväckande tjänstemannaförslag gör samhällsbyggnadsnämndens i Uddevalla sammanträden intressanta. Den nya simhall, som ska byggas, kräver en ny detaljplan. Nämnden fick i dag ett förslag till detaljplan från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslaget till detaljplan innebär att delar av den mark som den nya simhallen ska byggas på inte får bebyggas. Den politiska Alliansen gjorde invändningar, då den anser att en detaljplan för en ny simhall rimligen inte kan innebära att delar av simhallen ska byggas på mark som inte får bebyggas.

Den politiska majoriteten S-V-MP beslöt därför att ge förvaltningen förtroende (sic!) att ta fram en nytt förslag och inhämta samråd på en detaljplan som den inte ens själv har sett. Alliansen, liksom Uddevallapartiet och Sverigedemokraterna, protesterade och blev naturligtvis överkörda.

Vänsterpolitik kan understundom vara överraskande kreativ, snudd på laglös.

19. okt, 2017