Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utvecklande höstkonferens i Svenska Försvarsutbildningsförbundet på Tylebäcks kursgård. Inriktning av verksamheten i regionala förbund och lokala föreningar.

Förbundets valberedning, i vilken jag har fått förtroendet att ingå, lägger ner ett omfattande arbete på intervjuer med överstyrelseledamöter och inventeringar av kandidater.

Valberedningar i alla organisationer har en avgörande betydelse för utvecklingen av verksamheten. Svenska Försvarsutbildningsförbundet har insett det.

28. okt, 2017