Energidirektörens emeritus tankeförsök

En polis bostad utsätts för beskjutning. "Det finns bara ett sätt att möta dessa individer. Vi måste sätta hårt mot hårt." Senkommen insikt från justitieminister Morgan Johansson (S) i Svt Aktuellt.

Straffrabatter för kriminella under 21 år har tillkommit för att ungdomar skall hållas utanför kriminalvården och frihetsberövande åtgärder.

De kriminella gängen använder därför unga medlemmar, som om de fälls i domstol, får löjeväckande låga straff och hög status i gängen. Straffrabatterna blir incitament till grov brottslighet.

Det ska bli intressant att se om justitieministerns krav på att "bura in dem" får någon effekt på lagstiftning och domstolarnas tillämpning.

30. okt, 2017