Energidirektörens emeritus tankeförsök

Geneve- och FN-konventionerna om asylrätt innebär skyldighet att ge asyl till människor som flyr på grund av sina politiska eller religiösa åsikter. De innebär skyldigheten att ge asyl till dem som flyr för sina liv, inte till dem som flyr för ett bättre liv.

35 000 ensamkommande, så gott som enbart män, kom till Sverige 2015. Nästan alla från Afghanistan. Docenten i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Jan Tullberg, har räknat på kostnaderna. De ensamkommande från Afghanistan kostar vardera drygt 800 000 kronor om året. En fattigpensionär, som levt och arbetat hela sitt liv i Sverige, får ut mindre än 100 000 kronor om året.

Välfärdssamhället bygger på nationalstaten. Bidra när du kan och få hjälp när du behöver. Nils-Eric Sandberg, tidigare ledarskribent vid Dagens Nyheter, skriver i Kristianstadsbladet. "Sverige har 1,2 promille av världens befolkning, 1,2 procent av världens BNP. Hur stor andel av världens befolkning kan vi försörja? Alla, säger miljöpartiet."

31. okt, 2017