Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den svenska polisen har kommit fram till att hoten för upplopp och kravaller vid EU-toppmötet i Göteborg har minskat. Därför meddelar polisen officiellt att den minskar sin insatsstyrka och tror på bättre tider.

Det är glädjande om hoten minskat. Att meddela ligisterna att polisen drar ner på sin förmåga att möta upplopp förefaller dock mindre välbetänkt. Den förebyggande effekt en stark polisinsats inneburit förbyts i uppmuntran till kravaller.

Endast Sverige svensk polis har.

10. nov, 2017