Energidirektörens emeritus tankeförsök

Västtrafiks service är otillräcklig, är grundskolechefens i Uddevalla kommun förklaring till att ett antal elevers agerande lett till att Västtrafiks bussar inte längre stannar vid vissa hållplatser, rapporterar Bohusläningen.

Eleverna trakasserar bussförare och passagerare, ställer till med bråk, saboterar så att trafiksäkerheten äventyras och kastar sten och ägg mot bussarna.

Grundskolechefen efterlyser en intensifierad dialog med Västtrafik, tydligen i avsikt att förbättra servicen för de små liven. Varför inte ha en kurator ombord på bussarna så att de små liven får den bekräftelse de behöver?

Ordningsvakter och poliser riskerar ju att störa grundskolans servicekoncept.

11. nov, 2017