Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det finns ingen skattemoral som är bättre än dubbelskattemoral, enligt skatteutskottets vice ordförande Jörgen Hellman (S).

Hellman tillbakavisar kritiken mot utrikesminister Margot Wallströms (S) skatteplanering, där hon undanhållit 27 miljoner kronor från svensk beskattning för att i stället ta ut dem i det närmaste skattefritt. Helt lagligt. Det är personangrepp, påstår han i Bohusläningen.

Svenskt Näringslivs ordförande däremot, tidigare scaniachefen Leif Östling, är moralisk skatteflykting, antyder Hellman. Östling har placerat utländska inkomster i utländska bolag, betalat utländsk skatt för dem och får betala svensk skatt när han tar ut pengarna. Helt lagligt. Sådan moral är tvivelaktig, enligt Hellman.

När socialdemokraternas elit skatteplanerar är det helt i sin ordning, när bolagsdirektörer gör samma sak är det förkastligt. Endast en bokstavstrogen socialdemokrat, sprungen ur rörelsens hjärteblod, vågar sig på att rättfärdiga den intellektuella vurpan.

14. nov, 2017