Energidirektörens emeritus tankeförsök

Liberalernas landsmöte har med övertygande majoritet sagt nej till gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin. Sådan skulle hota Systembolagets detaljhandelsmonopol, vilket tydligen skulle vara ett problem.

Det är inte alltid lätt att vara liberal. Det är inte ovanligt att övertygade liberaler, med rötter i frisinnet, anser sig veta vad som är bäst för det okunniga folket.

Liberal ideologi omfattar inte frihetsbegränsande monopol, bara som en marginell iakttagelse.

19. nov, 2017